wtorek, 31 stycznia 2012

Pytania do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ przygotowane na konferencję z okazji Światowego Dnia Chorego

Nasze Stowarzyszenie będzie uczestniczyć w konferencji organizowanej przez Instytut Praw Pacjenta w dniach 10-11.02.2012 z okazji Światowego Dnia Chorego.

W pierwszym dniu spotkania, 10 lutego udział w debacie wezmą: Pan Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia oraz Pan Jacek Paszkiewicz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, którym można będzie zadać pytania (uprzednio przesłane przez e-mail).

W związku z tym nasze Stowarzyszenie sformułowało następujące pytania związane z sytuacją chorych reumatycznie:

"Ustawa refundacyjna umożliwia realizację programów terapeutycznych w reumatologii na obowiązujących jeszcze zasadach tylko do 30 czerwca 2012. Obecnie realizowane terapeutyczne programy zdrowotne od 1.07.2012 zostaną zastąpione przez programy lekowe.

Pytanie do Ministra Zdrowia:

1. Przedmiotem nowych programów lekowych będzie lek a nie wskazanie kliniczne, ponieważ zgodnie z ustawą refundacyjną programy lekowe są jedną z form refundacji leku. Spowoduje to, że w chorobach, w których prowadzone jest leczenie wieloma lekami, w tym leczenie sekwencyjne, zamiast jednego spójnego programu może być kilka, być może różnych i niespójnych programów dla jednego wskazania medycznego. W jaki więc sposób rozwiąże Pan tę kwestię?

2. Realizowane obecnie programy terapeutyczne w reumatologii nie odpowiadają aktualnym rekomendacjom towarzystw naukowych. Brak jest m.in. określonego celu leczenia u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, co powoduje, że aplikacja komputerowa NFZ, za pomocą której odbywa się ocena skuteczności terapii, nakazuje często jej zakończenie pomimo tego, że leczenie jest skuteczne. Proszę powiedzieć w jaki sposób zamierza Pan naprawić tę kwestię?

Pytanie do Prezesa NFZ:

Ustawa refundacyjna rodzi duże komplikacje proceduralne w realizacji programów takie jak konieczność zawierania przez świadczeniodawców z NFZ wielu umów dla jednego wskazania klinicznego zamiast jednej.

Aktualnie w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych zarejestrowane wskazania posiada 8 leków biologicznych – część z nich została zarejestrowana do leczenia więcej niż jednej choroby. Ustawa refundacyjna sprawia, że dla każdego z tych leków w każdym wskazaniu będzie wydana oddzielna decyzja refundacyjna. Dodatkowym problem jest to, że część leków, których należna dawka dla pacjenta zależna jest od jego masy ciała, występuje w kilku różnych dawkach. Art. 24 ust. 3 ustawy mówi, że „Wnioskodawca składa odrębny wniosek dla każdej dawki i wielkości opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego”. To powoduje, że nawet dla tego samego leku w tym samym wskazaniu klinicznym będzie więcej niż jeden program lekowy (osobny dla każdej dawki i wielkości opakowania).

W przypadku oddziału reumatologicznego, który prowadzi leczenie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) świadczeniodawca, który chciałby mieć możliwość wyboru spośród wszystkich zarejestrowanych leków będzie musiał obsługiwać łącznie ponad 20 programów zamiast 4.

Czy posiada Pan rozwiązanie tego problemu?"

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza