wtorek, 20 listopada 2012

Rozszerzenie programów lekowych - pismo do Ministerstwa Zdrowia

13.11.2012 wysłaliśmy pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o rozszerzenie programów lekowych o kolejne opcje terapeutyczne. List w całości zamieszczamy poniżej.


Szanowny Panie Ministrze,


W związku z wydanym 10 września br pozytywnym stanowiskiem Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie finansowania leku Cimzia w ramach istniejącego programu wielolekowego
oraz
w związku z wydanym 30 października br pozytywnym stanowiskiem Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie finansowania leku Roactemra w ramach istniejącego programu wielolekowego,

w imieniu wszystkich pacjentów zwracam się do Pana Ministra z apelem o jak najszybsze wpisanie leków Cimzia i Roactemra do obecnie finansowanych programów.

W przypadku obu leków Komisja Europejska już w 2009 r. wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

W Polsce dalej zbyt dużo młodych ludzi wchodzi w niepełnosprawność z powodu oszczędzania na leczeniu. W przypadku agresywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), w ciągu 5 lat od postawienia diagnozy w Polsce aż 40% osób dotkniętych zapalną chorobą reumatyczną rezygnuje z pracy, gdyż nie jest w stanie jej już wykonywać. Średni wiek chorych reumatologicznych uzyskujących świadczenie rentowe to zaledwie 44 lata. Nie chcemy by życie na rencie było koniecznością, na którą jesteśmy skazani. Dostęp do nowoczesnego leczenia jest dla nas kwestią podstawową.

Cimzia i Roactemra to leki na które chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów czekają od lat, a decyzja o ich finansowaniu otwiera pacjentom drogę do leczenia biologicznego na poziomie dostępnym w Unii Europejskiej. Dostęp do większej liczby opcji leczenia zwiększa szanse na powstrzymanie postępu choroby przy braku odpowiedzi na już dostępne leki.

Panie Ministrze - gorąco apelujemy o niezwlekanie w podjęciu pozytywnej decyzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza