piątek, 13 kwietnia 2012

Interpelacja Pani Poseł Małgorzaty Gosiewskiej w naszej sprawie - DZIĘKUJEMY!

Interpelacja (nr 3571) do ministra zdrowia w sprawie wdrożenia przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Wdrożenie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz nowelizacji tej ustawy budzi zaniepokojenie środowisk społecznych zaangażowanych w pomoc osobom cierpiącym na choroby reumatologiczne.
Do mojego biura poselskiego zgłosili się przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej zaniepokojeni brakiem odpowiednich obwieszczeń i komunikatów z Ministerstwa Zdrowia związanych z wprowadzeniem kolejnego etapu ustawy refundacyjnej, czyli zmiany programów terapeutycznych na programy lekowe, a także wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi rozszerzenia wskazań refundacyjnych dla części leków umieszczonych w wykazie leków refundowanych, które mogą mieć wpływ na skuteczny sposób leczenia osób z chorobami reumatologicznymi.
Zgodnie z ustawą refundacyjną programy terapeutyczne zostaną zastąpione przez programy lekowe. Zmiany te mają wejść w życie od 30 czerwca br. i dotknąć mogą większość dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS), jak również chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), łojotokowym zapaleniem skóry (LZS) i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK) leczonych nowoczesną terapią, u których leczenie standardowe nie daje rezultatu. Brak odpowiednich rozporządzeń, obwieszczeń i komunikatów może spowodować, że pacjenci zostaną pozbawieni dostępu do leczenia. Brak wystarczających konsultacji i wyjaśnień przy przygotowaniu i wdrażaniu ustawy powoduje, że ani pacjenci, ani lekarze prowadzący programy terapeutyczne nie wiedzą, co będzie w praktyce oznaczała zmiana programów terapeutycznych w programy lekowe.
Innym problemem jest nieprecyzyjne sformułowanie zakresu wskazań refundacyjnych części leków umieszczonych w wykazie leków refundowanych, które powoduje liczne wątpliwości interpretacyjne i pytania, np. co będzie z terapią lekami biologicznymi u dzieci ze skąpo stawową postacią MIZS po 30 czerwca 2012 r., co się stanie z dziećmi z zaatakowanymi mniej niż 5 stawami, u których nie działa terapia lekami standardowymi, czy pozostaną de facto bez leczenia, co z lekiem biologicznym „2 rzutu” u dzieci z MIZS poniżej 13. roku życia, co z osobami dorosłym ze zdiagnozowanym MIZS. Pojawiają się też obawy, czy nie powtórzy się sytuacja, że będą programy lękowe dla dorosłych z RZS i dla dzieci z MIZS, ale zapomniane zostaną osoby dorosłe chorujące na MIZS? Sytuacja jest tym bardziej poważna, że brak leczenia oznacza dla pacjentów więcej powikłań, a co za tym idzie dodatkowe wydatki na operacje, rehabilitację. W przypadku zapalnych chorób reumatycznych niewłaściwe leczenie lub jego zaniechanie prowadzi do trwałej niepełnosprawności chorego i całkowitej, nieodwracalnej zależności od innych osób i państwa. Z kolei choroby reumatyczne leczone w odpowiedni sposób pozwalają choremu na prowadzenie normalnego, aktywnego życia, założenie rodziny, podjęcie pracy i uzyskanie niezależności finansowej.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o
odpowiedź na następujące pytania:
1. Kiedy zostaną wydane akty wykonawcze zawierające zasady
przeprowadzania konkursów na zawarcie umów na terapie lekowe?
2. Czy ministerstwo przewiduje podjęcie działań rozszerzających wskazania rejestracyjne leków biologicznych u dzieci?
3. Kiedy ministerstwo przewiduje wydanie obwieszczenia zawierającego zasady finansowania programów lekowych?

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza